Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Компенсація представницьких витрат<br>Запитання-відповіді від 05.02.2018

У межах представницьких витрат у відрядженні була ділова вечеря. Чи підлягає компенсації та зарахуванню до витрат зафіксований алкоголь у чеку?

 

Нормами ПКУ не передбачено перелік витрат, на понесення яких працівнику може бути видано кошти під звіт.

Єдиний виняток щодо відшкодування працівнику витрат на придбання алкоголю передбачено пп. 170.9.1 ПКУ, а саме: до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку входить також додаткове благо, одержане працівником як компенсація витрат на придбання алкогольних напоїв, які було придбано під час перебування такого працівника у відрядженні.

Витрати на придбання алкоголю працівником понесено не під час перебування у відрядженні, а під час проведення представницького заходу.

Для підприємств чинним законодавством не передбачено ні визначення поняття "представницькі витрати", ні переліку витрат, які може бути зараховано до представницьких.

Винятком є бюджетні установи (організації), які у своїй діяльності керуються Нормами коштів на представницькі цілі та порядок їх витрачання, які затверджено наказом Міністерства фінансів України № 1026 від 14.09.2010 р. (далі - Наказ № 1026).

Так, відповідно до п. 2 Наказу № 1026 представницькими вважають витрати бюджетних установ на прийом і обслуговування іноземних представників і делегацій, які прибули на запрошення для проведення переговорів із метою здійснення міжнародних зв'язків, установлення та підтримання взаємовигідного співробітництва.

До представницьких належать витрати, пов'язані з проведенням офіційного прийому (сніданку, обіду, вечері) представників, транспортним забезпеченням, заходами культурної програми, буфетним обслуговуванням під час переговорів, оплатою послуг перекладача, який не перебуває в штаті установи, оплатою номерів у готелях. Вимоги Наказу № 1026 (тобто норми коштів на представницькі цілі) є обов'язковими тільки для бюджетних установ, інші підприємства цей документ можуть використовувати як допоміжний (довідковий).

Отже, витрати, понесені на придбання алкогольних напоїв із метою обслуговування представницького заходу, є представницькими витратами.

Оподаткування таких витрат ПДФО не входять до загальногомісячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку (уповноваженої особи) кошти (готівкові, безготівкові, використання корпоративних платіжних карток), отримані від роботодавця платником податку під звіт на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг і відпочинку (пп. 170.9.1 ПКУ). При цьому обов'язковою умовою для нездійснення оподаткування ПДФО є рекламна спрямованість витрат, здійснених за рахунок таких коштів, і їх документальне підтвердження.

Отже, за умови належного документального оформлення заходу та підтвердження його рекламної спрямованості, витрати на придбання алкоголю зараховують до представницьких, вони не входять до бази оподаткування ПДФО.

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно