Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Підприємство здійснює ремонтні роботи й поліпшення на орендованій площі для передання приміщень у суборенду іншому суб'єкту господарювання. Як правильно відобразити ремонтні роботи й поліпшення орендованого об'єкта в бухгалтерському та податковому обліку?<br>Запитання-відповіді від 05.01.2018

Підприємство здійснює ремонтні роботи й поліпшення на орендованій площі для передання приміщень у суборенду іншому суб'єкту господарювання. Як правильно відобразити ремонтні роботи й поліпшення орендованого об'єкта в бухгалтерському та податковому обліку?

Відповідно до ч. ч. 1 та 2 ст. 776 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) поточний ремонт речі, переданої в найм, провадиться наймачем за його рахунок, капітальний ремонт речі, переданої в найм, провадиться наймодавцем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом. Щодо поліпшення, то наймач може поліпшити річ, яка є предметом договору найму, лише за згодою наймодавця (ч. 1 ст. 778 ЦКУ). Якщо поліпшення речі зроблено за згодою наймодавця, наймач має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості в рахунок плати за користування річчю (ч. 3 ст. 778 ЦКУ). Отже, саме угода про оренду визначає права та обов'язки наймача щодо проведення ремонтів (поточних капітальних) чи поліпшення речей, переданих у найм. В угоді також визначають можливість (чи її відсутність) відшкодовувати наймачу вартість проведених поліпшень.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності регламентовано наказом Мінфіну від 28.07.2000 р. № 181, яким затверджено П(С)БО 14 "Оренда" (далі - П(С)БО 14).

У бухгалтерському обліку суми ремонту орендованих основних засобів (як поточного, так і капітального) ураховують у витратах підприємства (наказ Мінфіну від 31.12.99 р. № 318, яким затверджено П(С)БО 16 "Витрати"). Відповідно до п. 8 П(С)БО 14 затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від його використання, відображає орендар як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. Обліковують поліпшення орендованих об'єктів на субрахунку 117 "Інші необоротні активи".

Отже, для бухгалтерського обліку слід чітко розмежовувати: проведено ремонти чи поліпшення орендованого об'єкта. Рішення про характер робіт приймає керівництво підприємства (п. п. 29 - 32 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561).

Прикладами поліпшення будівель відповідно до п. 31 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, зокрема, є:

- модифікація, модернізація об'єкта основних засобів з метою подовження терміну його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;

- добудова (надбудова) будівлі, що збільшить кількість місць (площу) будівлі, обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання.

Тож, якщо керівник приймає рішення, що ремонт орендованого приміщення (без будь-якої залежності від вартості робіт) неприведе до підвищення техніко-економічних можливостей самого приміщення, а необхідний лише для підтримання об'єкта у придатному для використання стані, то такі витрати не вважають капітальними інвестиціями й відображають у складі витрат звітного періоду їх понесення.

Для підприємств, які застосовують податкові різниці згідно з пп. 134.1.1 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), витрати на ремонт орендованого приміщення відображають за правилами бухгалтерського обліку, а саме як витрати періоду без будь-яких коригувань, а ось поліпшення орендованого майна - як окремий об'єкт основних засобів (пп. 14.1.138 ПКУ). Окремої групи для такого об'єкта в податковому обліку не передбачено, тому фахівці фіскальної служби наполягають на застосуванні групи 9 "Інші основні засоби" (див, наприклад, лист ДФСУ від 09.06.2016 р. № 12788/6/99-99-15-02-02-15). Отже, якщо управлінський персонал прийме рішення, що витрати, пов'язані з ремонтом орендованого приміщення, є поліпшенням (модернізацією тощо), то в обліку такі витрати обліковують на рахунку 117 з подальшою амортизацією протягом мінімально допустимих для такої групи років, а саме 12.

Крім того, у разі припинення договору оренди вартість поліпшення, яку не компенсує орендодавець, фахівці фіскальної служби розцінюють як безкоштовне передання поліпшень, яке є постачанням послуг із відповідним нарахуванням ПДВ за основною ставкою (див., зокрема, ІПК ГУ ДФС в Одеській області від 08.11.2017 р. № 2559/ІПК/15-32-12-01-14).

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно