Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду<br>Національний банк<br>Постанова від 04.04.2018 № 36

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 квітня 2018 року N 36

Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, банківської статистичної інформації, а також для забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 130 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі II:

пункт 7 після цифр "129" доповнити словами "(зі змінами)";

в абзаці першому пункту 11 слова "Центральній розрахунковій палаті Національного банку України (далі - Центральна розрахункова палата)" замінити словами "Департаменту інформаційних технологій Національного банку України (далі - Департамент інформаційних технологій)";

перше речення абзацу другого пункту 121 після слів "в електронному вигляді" доповнити словами ", підписані електронно-цифровим підписом керівника або заступника керівника згідно з розподілом повноважень,";

2) у таблиці додатка до Правил:

колонку 2 рядка 9 викласти в такій редакції: "N 391 "Звіт про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії (за класифікаціями контрагентів і рахунків)";

колонку 4 рядка 2 викласти в такій редакції: "Подається: банками - юридичними особами (зведені дані з урахуванням структурних підрозділів) електронною поштою Департаменту інформаційних технологій; небанківськими фінансовимиустановами (зведені дані з урахуванням структурних підрозділів), національним оператором поштового зв'язку у форматі XML через веб-портал Національного банку, у строки, визначені постановою Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року N 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (зі змінами)";

у колонці 4 рядка 4 слово "сьомого" замінити словом "восьмого";

у колонці 4 рядка 14 друге речення примітки викласти в такій редакції: "Департамент інформаційних технологій завантажує дані звіту до сховища даних Національного банку на 10 робочий день до 16 години.";

3) у тексті Правил та додатку до них слова "Центральна розрахункова палата" у всіх відмінках замінити словами "Департамент інформаційних технологій" у відповідних відмінках.

2. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю. О.) після офіційного опублікування довести до відома банків України, небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України та інших фінансових установ, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я. В. СмолійТексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачатьбесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.3.0 скачать бесплатно