Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Деякі питання оформлення лікарняного листа<br>Запитання-відповіді від 04.04.2018 <BR>

Співробітник підприємства звернувся до медичного закладу за місцем проживання, а не за місцем реєстрації. Чи потрібно лікарняний лист засвідчувати підписом головного лікаря і печаткою? Який саме медичний заклад має засвідчувати лікарняний лист?

Відповідно до ст. 19 Закону України від 23.09.99 р. № 1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі – Закон № 1105) право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи – громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом.

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного із страхових випадків, зокрема тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві (ч. 1 ст. 22 Закону № 1105).

Згідно з ч. 1 ст. 31 Закону № 1105 підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, за погодженням з Фондом.

Порядок, умови видачі та продовження листків непрацездатності визначено Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 р. № 455 (далі – Інструкція № 455), порядок заповнення листка непрацездатності – Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фондусоціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406 (далі – Інструкція № 532).

Пунктом 1.9 Інструкції № 455 передбачено, що листок непрацездатності (довідка) в амбулаторно-поліклінічних закладах видається лікуючим лікарем (фельдшером) переважно за місцем проживання чи роботи. У разі вибору особою лікуючого лікаря і лікувально-профілактичного закладу не за місцем проживання чи роботи документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються за наявності заяви-клопотання особи, погодженої з головним лікарем обраного лікувально-профілактичного закладу, або його заступником, засвідченої підписом та круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.

Крім того, у п. 1.11 цієї Інструкції зазначено:


Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.3.0 скачать бесплатно
"При стаціонарному лікуванні поза постійним місцем проживання, у тому числі й з інших адміністративних районів міста, листок непрацездатності видається з дозволу головного лікаря, засвідчується його підписом і печаткою лікувально-профілактичного закладу на число днів, необхідних для лікування.".

Аналогічна норма міститься і в п. 3.8Інструкції № 532:

"Особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи, ЛН видається за підписом головного лікаря, що засвідчується круглою печаткою закладу охорони здоров'я. Запис здійснюється у графі "Видачу листка непрацездатності дозволяю" із обов'язковим записом у медичних картах амбулаторного чи стаціонарного хворого." 


Бланк Листка непрацездатності (ЛН), зразок якого затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406, містить графу "Видачу листка непрацездатності дозволяю", яка має бути засвідчена головним лікарем і печаткою.

У всіх вищезазначених інструкціях згадуються декілька видів печаток (штампів), які застосовуються під час оформлення ЛН у лікувальних закладах:

– штамп;

– печатка закладу охорони здоров'я "Для листків непрацездатності";

– кругла печатка закладу охорони здоров'я (в Інструкції № 532 – кругла печатка лікувально-профілактичного закладу);

– печатка лікуючого лікаря;

– печатка голови лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);

– печатка голови МСЕК;

– печатка санаторно-курортного закладу (в Інструкції № 532 – кругла печатка Центру або санаторно-курортного закладу).

Отже, із зазначеного вище випливає:

1) інформацію про постійне місце проживання особи лікувальний заклад отримує із паспорта громадянина;

2) якщо особа звертається до лікувально-профілактичного закладу не за місцем проживання (мається на увазі інший адміністративний район міста), вона оформлює на ім'я головного лікаря цього закладу заяву-клопотання про видачу листка непрацездатності;

3) погодження головним лікарем такої видачі фіксується у виписаному цим лікувальним закладом ЛН у відповідній графі: "Видачу листка непрацездатності дозволяю", яке має бути засвідчене головним лікарем і круглою печаткою;

4) будь-які записи, погодження, печатки у ЛН іншим лікувальним закладом, у т. ч. за місцем постійного проживання, у такому разі не передбачено.

Інструкції не містять будь-яких особливих правил складання ЛН у стаціонарних лікувальних закладах обласного підпорядкування. Вважаємо, що жителям області не потрібно подавати головному лікарю обласної клінічної лікарні заяви-клопотання про видачу ЛН. Але щодо цього питання варто звернутись до Міністерства охорони здоров'я.

Виключний перелік підстав для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності визначено ст. 23 Закону № 1105.

Частиною 3 ст. 30 Закону № 1105 установлено, що рішенняпро призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації. Комісія (уповноважений) із соціального страхування здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

Враховуючи зазначене, у разі виявлення листків непрацездатності, заповнених із порушенням п. 1.10 Інструкції № 455 та п. 3.8 Інструкції № 532, комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, установи, організації має прийняти рішення про повернення таких листків непрацездатності застрахованій особі для внесення закладами охорони здоров'я, якими вони були видані, відповідних доповнень, і тільки після того прийняти рішення щодо призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності за такими листками непрацездатності.
 
 

Ольга Пономаренко 

ТОВ АФ "Профі-Аудит" 

Дата підготовки 04.04.2018
© ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 2018
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2018