Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Про затвердження постанови<br>Національний банк<br>Лист від 02.03.2018 № 60-0006/12595

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 02.03.2018 р. N 60-0006/12595

Банкам України
Асоціації українських банків
Незалежній асоціації банків України


Про затвердження постанови

Направляємо для використання та керівництва в роботі постанову Правління Національного банку України від 27 лютого 2018 року N 17 "Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України" (далі - Правила N 17) (див. в окремому документі), яка набирає чинності з 02 березня 2018 року та опублікована на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України 01.03.2018.

Правила N 17 розроблені відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, зокрема МСФЗ 15 "Дохід за договорами з клієнтами", який набрав чинності з 01.01.2018.

Правилами визначено принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банків України та передбачено підхід до визнання доходу на дату або протягом періоду передачі контролю над активами та послугами в сумі винагороди, право на яку банк очікує отримати в обмін на такі активи та послуги.

Правила містять окремий розділ, в якому викладені вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку інформації щодо договорів, де, зокрема, визначено п'ятикрокову модель аналізу договорів для визнання доходу згідно з вимогами МСФЗ 15.

Правилами передбачено відображення договірного активу / договірного зобов'язання за умови, що право банку на компенсацію не є безумовним. Для цього у Плані рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 11.09.2017 N 89, передбачено нові рахунки 3511 "Договірний актив" та 361 "Договірне зобов'язання".

Звертаємо Вашу увагу на те, що вимоги Правил не поширюються на операції з фінансовими інструментами, що підпадають під сферу застосування МСФЗ 9 "Фінансові інструменти". Так, зокрема, порядок відображення в бухгалтерському обліку нарахованих процентних доходів і витрат, амортизації дисконту/премії за фінансовимиінструментами, а також дивідендів регулює Інструкція з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України", затверджена постановою Правління Національного банку України від 21 лютого 2018 року N 14.

Додаток: Postanova 17.pdf.

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку

Б. В. ЛукасевичТексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно