Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.Про затвердження Змін до Положення про порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт<br>Національний банк<br>Постанова від 30.08.2017 № 83

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 серпня 2017 року N 83

Про затвердження Змін до Положення про порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт

Відповідно до статей 7, 15 та 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог Закону України "Про виконавче провадження" Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 листопада 2005 року N 409, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2005 року за N 1551/11831 (зі змінами), що додаються.

2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В. о. Голови

Я. В. Смолій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
30 серпня 2017 року N 83


Зміни до Положення
про порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт

1. У главі 1:

1) абзац перший пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Відділи (управління) грошового обігу Департаменту грошового обігу Національного банку України в регіонах (далі - підрозділи грошового обігу в регіонах) здійснюють відповідальне зберігання цінностей на безоплатній основі за наявності договору, укладеного з відповідними органами державної виконавчої служби або приватним виконавцем, у порядку та на підставі документів, визначених цим Положенням.";

2) пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Доставка цінностей до підрозділів грошового обігу в регіонах здійснюється органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями самостійно або підрозділами перевезення цінностей Центрального сховища Національного банку України (далі - підрозділ перевезення цінностей Центрального сховища) на підставі окремих договорів, укладених з органами державної виконавчої служби або приватними виконавцями.".

2. У главі 2:

1) у другому реченні пункту 2.5 слова "керівника або його заступника" замінити словами "представника Національного банку України в регіоні або іншого працівника Національного банку України на підставі наказу Національного банку України (далі - уповноважена особа Національного банку України в регіоні)";

2) абзаци третій, тринадцятий пункту 2.6 викласти в такій редакції:

"назва підрозділу грошового обігу в регіоні;";

"Перший примірник цього акта передається державному або приватному виконавцю, другий - залишається в підрозділі грошового обігу в регіоні для зберігання в документах дня за операціями в оборотній касі та сховищі, третій - у сховищі підрозділу грошового обігу в регіоні разом з посилкою з цінностями, на які накладено арешт, четвертий - в уповноваженої особи Національного банку України в регіоні в справі разом із договором.";

3) абзаци третій, десятий пункту 2.15 викласти в такій редакції:

"назва підрозділу грошового обігу в регіоні;";

"дата складання акта про приймання-передавання цінностей на відповідальне зберігання до підрозділу грошового обігу в регіоні.";

4) пункти 2.16, 2.17 викласти в такій редакції:

"2.16. Цінності перевозяться і передаються Держсховищу для реалізації підрозділом перевезення цінностей Центрального сховища на підставі розпорядження Національного банку України та відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку України з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей з оформленням акта про приймання-передавання цінностей (додаток).

Пересилання цінностей до Держсховища поштою та в паперових пакетах не дозволяється.

2.17. Видачу цінностей, що надійшли на відповідальне зберігання до сховища, інкасаторам підрозділу перевезення цінностей Центрального сховища здійснюють матеріально відповідальні особи в порядку, установленому розпорядчим актом Національного банку України з питань емісійно-касової роботи в Національному банку України.";

5) пункт 2.18 після слів "Акт про приймання-передавання цінностей" доповнити словом "(додаток)".

3. Положення доповнити додатком (додається).

4. У тексті Положення слова "орган державної виконавчої служби", "державний виконавець", "територіальне управління", "грошове сховище", "керівник територіального управління або його заступник" у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами "орган державної виконавчої служби або приватний виконавець", "державний або приватний виконавець", "підрозділ грошового обігу в регіоні", "сховище", "уповноважена особа Національного банку України в регіоні" у відповідних відмінках та числах.

Директор Державної
скарбниці України

Л. В. Галяпа

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

Додаток
до Положення про порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт
(пункт 2.16 глави 2)


Акт N _______
про приймання-передавання цінностей

Цей акт складено про те, що _______________________________________________ відповідальні за
                                                                                                                         (дата)
збереження цінностей особи ____________________________________________________________
                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (назва відправника цінностей)
здали, а інкасатори ____________________________________________________________________
                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                       (назва підрозділу перевезення цінностей Центрального сховища)
згідно з дорученням на перевезення валютних цінностей N __________________________________
прийняли в непошкодженій упаковці належним чином опломбовані (опечатані)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                             [зазначити назву упаковок (посилки, короба, мішки тощо) та їх кількість цифрами та словами]
з цінностями загальною оціночною вартістю _______________________________________________
__________________________________________________________________________________ грн.
                                                                        (зазначити суму цифрами та словами)
для доставки до _______________________________________________________________________.
                                                                               (зазначити назву отримувача цінностей)

Здали матеріально відповідальні (відповідальні) особи:
М. П.

 

____________ _________________________;
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

____________ _________________________;
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

____________ _________________________.
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

Прийняли інкасатори:

 

 

____________ _________________________;
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

____________ _________________________;
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

____________ _________________________.
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

зворотний бік

Доставлені інкасаторами ________________________________________________________________
                                                                                 (назва підрозділу перевезення цінностей Центрального сховища)
цінності прийняті ____________________________ матеріально відповідальними (відповідальними)
                                                                (дата)
особами _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                     (назва отримувача цінностей) у непошкодженій упаковці, належним чином опломбовані (опечатані)
_____________________________________________________________________________________
                            [зазначити назву упаковок (посилки, короба, мішки тощо) та їх кількість цифрами та словами]

Здали інкасатори:

 

____________ _________________________;
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

____________ _________________________;
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

____________ _________________________.
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

Прийняли матеріально відповідальні (відповідальні) особи:
М. П.

 

____________ _________________________;
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

____________ _________________________;
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

____________ _________________________.
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)
Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно