Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


У 2016 році підприємство адресувало неприбутковій релігійній організації суму, вищу за 4 % оподатковуваного доходу 2015 року. Але вся сума віднесена до витрат підприємства, відповідно, фінрезультат до оподаткування в декларації з податку на прибуток занижено. Які є способи виправити помилку, крім подання уточнюючої декларації, і які мають бути бухгалтерські проводки за такою операцією?<br>Запитання-відповіді від 27.11.2017

У 2016 році підприємство адресувало неприбутковій релігійній організації суму, вищу за 4 %  оподатковуваного доходу 2015 року. Але вся сума віднесена до витрат підприємства, відповідно, фінрезультат до оподаткування в декларації з податку на прибуток занижено. Які є способи виправити помилку, крім подання уточнюючої декларації, і які мають бути бухгалтерські проводки за такою операцією?

Передусім відзначимо, що відповідь на поставлене запитання безпосередньо залежить від того, чи використовує підприємство різниці. Тож розглянемо обидва варіанти.

Нагадаємо, що з 2015 року базу оподаткування податком на прибуток визначаємо від бухфінрезультату +/– різниці з ПКУ. Однак ті підприємства, що за останній рік мають дохід не більш ніж 20 млн грн, можуть відмовитися від різниць із розд. III ПКУ (крім збитку попередніх періодів) - для цього в першому році, коли дохід не перевищує 20 млн грн, приймають рішення (оформляють наказом чи розпорядженням), його реквізити вказують у декларації з податку на прибуток. Щойно бухдохід перевищить 20 млн грн, різниці використовувати обов'язково.

Тож як такого включення витрат до податкового обліку вже немає. Є бухфінрезультат до оподаткування (рядок 2290 чи 2295 (якщо збиток)), який визначається як бухгалтерські доходи мінус бухвитрати, і вже бухфінрезультат коригується на різниці.

Тож для кожної операції фактично є важливим:

1) як вона відобразилася в бухобліку і вплинула на бухфінрезультат до оподаткування. У нашому випадку в разі дарування коштів неприбутковій організації відображалися витрати – Дт 949 Кт 311. І бухоблік не залежить, у якій сумі були перераховані кошти. Все одно будуть витрати операційної діяльності за дебетом 949 субрахунка;

2) чи є різниці, які коригують бухфінрезультат до оподаткування, за цією операцією. При цьому важливо, чи використовує підприємство різниці з розд. III ПКУ.

Тож розглянемо наслідки операції у двох ситуаціях.

Ситуація 1. Якщо підприємство не використовувало у 2016 році різниці з розд. III ПКУ під час визначення об'єкта оподаткування, бо бухдохід за рік не перевищував 20 млн грн і було прийнято рішення про відмову від різниць (пп. 134.1.1 ПКУ)

У такому разі під час надання коштів (безповоротної фінансової допомоги) у неприбуткової організації ніяких різниць не виникає, а саме: як така операція відобразилася в бухобліку, так вона і вплинула на бухфінрезультат і, відповідно, на об'єкт оподаткування податком на прибуток. Як уже було зазначено, у бухобліку в повній сумі відображено витрати (за Дт 949), тож у повній сумі вони вплинули на бухфінрезультат до оподаткування. І ніяких коригувань проводити не потрібно (бо різниць із розд. III ПКУ підприємство не використовує, відповідно не діє пп. 140.5.9 ПКУ, у якому йдеться про різниці за подарунками неприбутковим організаціям). Тобто за такої ситуації помилки не було.

Ситуація 2. Якщо підприємство використовувало різниці з податку на прибуток у 2016 році (або бухдохід перевищував 20 млн грн, або ж бухдохід не перевищив цієї суми, але підприємство добровільно не відмовилося від різниць)

За пп. 140.5.9 ПКУ бухфінрезультат до оподаткування збільшують на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика в такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону), у розмірі, що перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Тож у бухобліку вся сума подарунка неприбутковій організації потрапляє до витрат (за Дт 949), а саме: через різниці проводять коригування - через додаток РІ. У бухобліку таке коригування-різниця жодними проводками не відображають.

Отже, якщо підприємство використовувало у 2016 році різниці з податку на прибуток, однак не провело коригування на різницю за подарунками неприбутковим організаціям, помилку допущено в додатку РІ та, відповідно, у декларації з податку на прибуток. Зауважимо ще раз - на бухоблік це не вплинуло (крім хіба суми за Дт 98 "Податок на прибуток").

Для виправлення такої помилки можна скористатися одним із способів (п. 50.1 ПКУ):

подати уточнюючу декларацію з податку на прибуток;

виправити помилку за допомогою поточної декларації із заповненням додатка ВП.

Розглянемо обидва варіанти виправлення помилки.

Варіант 1. Виправлення за допомогою уточнюючої декларації

Її подають із правильними даними так, ніби помилки не було. Тобто це фактично правильно заповнена декларація за період, який виправляється, з відміткою в полі "Уточнююча". Тобто заповнюють усі рядки. Подають за формою, яка діє на дату подання (нині чинною є форма, затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897, з урахуванням змін від 28.04.2017 р. № 467). У рядку 26 відображають суму заниження податку на прибуток, у рядку 30 - суму самоштрафу (3 % від суми заниження податку на прибуток), у рядку 29 - суму пені.

Відзначимо, що правила нарахування пені з 2017 року змінилися. Однак контролери вважають, що за старими помилками (до 2017 року) пеню потрібно рахувати за старими правилами (див. лист ДФСУ від 23.08.2017 р. № 1733/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

При цьому сплатити суму недоплати й самоштраф (3 % від суми недоплати) та пеню потрібно до подання уточнюючої декларації.

До уточнюючої декларації додають додатки до рядків, які заповнені (тобто як до звичайної декларації з тією лише відмінністю, що вона уточнююча).

Варіант 2. Виправлення помилки за допомогою поточної декларації з податку на прибуток

У такому разі обов'язково заповнюють додаток ВП.

Недолік цього способу полягає в тому, що самоштраф за заниження становить 5 % (у разі ж виправлення уточнюючою декларацією (варіант 1) - 3 %). Перевага в тому, що сплатити недоплату й самоштраф потрібно під час сплати поточних податкових зобов'язань із податку на прибуток.

Оскільки помилку було допущено у 2016 році, то на поточні показники звітного періоду, як можна зрозуміти, вона не вплинула. Тобто під час заповнення декларації за три квартали 2017 року та за 2017 рік рядки 01 - 25 така помилка не "зачепить". Помилку буде розкрито в додатку ВП.

Як же заповнити додаток ВП?

Шапка додатка ВП

Під час заповнення додатка ВП декларації з податку на прибуток підприємства проставляють відмітку, до якої декларації - звітної чи звітної нової - подають додаток.

Зверніть увагу! У шапці додатка ВП фіксують два звітні періоди:

у полі 1 - звітний період, за який подають декларацію (він ідентичний полю 2 шапки декларації);

у полі 2 - період, який виправляється, тобто уточнюється  (він відповідає полю 3 шапки декларації).

Рядки таблиці 1 додатка ВП точнісінько такі самі, як і декларація з податку на прибуток підприємства. І заповнюють їх за звітний період, який виправляється (тобто у якому виявили помилку), так, ніби її не було, тобто з правильними даними. У цьому разі - за 2016 рік.

У таблиці 2 додатка ВП наводять результативні рядки, у яких показують завищення чи заниження податкових зобов'язань періоду, який виправляють, самоштраф і пеню (у разі їх нарахування). Якщо було заниження податку на прибуток, то його відображають у рядку 26 додатка ВП. Тут фіксують дельту між податковими зобов'язання помилкової декларації і правильної за період, який виправляють, за допомогою додатка ВП. При цьому збільшення податкового зобов'язання (тобто занижене податкове зобов'язання) фіксують як позитивне значення (наша ситуація). А ось якби була сума завищення податкових зобов'язань - її показували б із мінусом.

Суму самоштрафу відображають у рядку 28 додатка ВП, а пеню, нараховану за ст. 129 ПКУ, - у рядку 29.

Заповнення поточної декларації за три квартали 2017 року в разі виправлення (під час заповнення додатка ВП)

Результативні рядки

У рядки 26 - 34 декларації переносять значення з відповідних рядків додатка ВП, а саме: суму заниження в рядку 26, самоштраф - у рядку 28, пеню - у рядку 29.

Основна частина декларації

Її заповнюють стандартно - з даними за період, за який складають поточну декларацію (тобто в рядках 01 - 25 правильні суми за даними звітного періоду). Оскільки помилка попереднього року (2016 рік), то в рядках 01 - 25 звітного 2017 року її суму не відображають.

Суму недоплати, самоштрафу й пені потрібно сплатити одночасно зі сплатою поточних податкових зобов'язань із податку на прибуток, тобто в той самий строк, у який сплачуватиметься сума з рядка 19 декларації.

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно