Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям Генеральної прокуратури України<br>Генеральна прокуратура<br>Наказ, Положення від 25.09.2017 № 271

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 вересня 2017 року N 271

Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям Генеральної прокуратури України

Відповідно до пункту 14 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 N 15 "Питання оплати праці працівників державних органів", з метою посилення мотивації державних службовців Генеральної прокуратури України до високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи наказую:

1. Затвердити Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям Генеральної прокуратури України, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівників самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України.

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко

ПОГОДЖЕНО
Профспілковий комітет Генеральної прокуратури України
22 вересня 2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної прокуратури України
25 вересня 2017 року N 271


ПОЛОЖЕННЯ
про застосування стимулюючих виплат державним службовцям Генеральної прокуратури України

1. Це Положення визначає порядок і умови застосування стимулюючих виплат державним службовцям Генеральної прокуратури України (далі - державні службовці) з урахуванням досягнень у праці, характеру і складності виконуваної роботи з метою посилення їх мотивації до високопрофесійної, результативної та високоякісної діяльності.

2. Стимулюючі виплати державним службовцям здійснюються щомісячно пропорційно до відпрацьованого часу в межах бюджетних призначень на оплату праці.

3. До додаткових стимулюючих виплат державним службовцям належать надбавки до посадового окладу:

1) за інтенсивність праці;

2) за виконання особливо важливої роботи.

4. Надбавка за інтенсивність праці встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:

1) якість і складність підготовлених документів;

2) терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;

3) ініціативність у роботі.

5. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:

1) виконання завдань та функцій щодо реалізації пріоритетних напрямів державної політики, участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи таких актів;

2) виконання роботи, що потребує від працівника особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення ефективності роботи структурного підрозділу.

6. Надбавки встановлюються та виплачуються на підставі наказів Генеральної прокуратури України.

7. Пропозиції про встановлення надбавок державним службовцям, їх перегляд подаються Генеральному прокурору його заступниками відповідно до розподілу обов'язків.

7.1. У пропозиціях про збільшення розміру надбавки державному службовцю наводяться відомості щодо виконання ним службових обов'язків, особливо важливих та складних завдань і доручень керівництва, виявленої ініціативності в роботі.

8. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи надбавки скасовуються або їх розмір зменшується відповідно до наказів Генеральної прокуратури України.

9. При переведенні державних службовців на інші посади встановлені їм раніше надбавки можуть зберігатися на підставі мотивованого рапорту керівника структурного підрозділу із зазначенням про це у відповідному наказі.

Начальник управління
планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку, звітності,
внутрішнього контролю та аудиту
Генеральної прокуратури України

С. ШарманськаТексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно