Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Про деякі питання діяльності банків та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України<br>Національний банк<br>Постанова від 24.11.2017 № 119

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 листопада 2017 року N 119

Про деякі питання діяльності банків та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення регулювання діяльності банків Правління Національного банку України постановляє:

1. Банкам забезпечити виконання плану заходів щодо усунення порушень, розробленого згідно з вимогами постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2015 року N 129 "Про деякі питання діяльності банків" (зі змінами) (далі - план заходів), та подання до Національного банку України (далі - Національний банк) щоквартальних звітів про його виконання до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

2. Національний банк не застосовує до банків заходів впливу за порушення економічних нормативів та вимог пункту 3.10 глави 3 розділу III Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), приведення яких до нормативних вимог здійснюється згідно з погодженим Національним банком планом заходів, за умови виконання вимог пункту 1 цієї постанови.

3. Дозволити банкам, що виконують погоджений Національним банком план заходів, здійснювати:

1) розрахунок нормативу короткострокової ліквідності (Н6) без урахування факту реструктуризації кредитів, здійсненої до 01 січня 2017 року;

2) активні операції з кредитування підприємств реального сектору економіки в обсягах, що не перевищують нормативне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), розрахованого до розміру регулятивного капіталу банку на кінцеву дату виконання програми капіталізації.

4. Банкам, на які поширюється дія пункту 1 цієї постанови, дотримуватися таких обмежень:

1) не здійснювати викупу акцій власної емісії, за винятком випадків, передбачених законодавством України щодо обов'язкового викупу банком акцій власної емісії;

2) не здійснювати виплати дивідендів акціонерам, крім виплати дивідендів за привілейованими акціями;

3) не здійснювати розподілу капіталу в будь-якій формі, крім спрямування прибутку на збільшення статутного капіталу, формування резервного фонду, покриття збитків минулих років;

4) не здійснювати дострокового повернення вкладів (депозитів) власникам істотної участі в банку, крім спрямування достроково повернених коштів на збільшення статутного капіталу цього банку.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 24 лютого 2015 року N 129 "Про деякі питання діяльності банків";

2) постанову Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року N 313 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2015 року N 129";

3) постанову Правління Національного банку України від 15 червня 2015 року N 377 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2015 року N 129";

4) постанову Правління Національного банку України від 21 вересня 2015 року N 620 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2015 року N 129";

5) пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2015 року N 986 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

6. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

8. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, та діє до 01 січня 2019 року.

В. о. Голови

Я. В. СмолійТексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно