Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Як в бухобліку відображати витрати на хостинг, доменне ім’я, розробку сайту сторонньою організацією?<br>Запитання-відповіді від 23.11.2017

Як у бухобліку відображати витрати на хостинг, доменне ім’я та розроблення сайта сторонньою організацією?

Авторські та суміжні права становлять одну з груп нематеріальних активів, окрім тих прав, витрати на придбання яких визнаються роялті (п. 5 П(С)БО 8 "Нематеріальні активи"). Згідно з п. 4 П(С)БО 15 "Дохід" роялті – це платіж, отриманий як винагорода за користування чи за надання права на користування правами інтелектуальної власності.

Отже, бухгалтер повинен простежити, чи обмежено договором між розробником сайта й замовником обсяг авторських прав останнього, або, простіше кажучи, зрозуміти схему стосунків між сторонами. Якщо замовнику передано лише право користування продуктом розробки та він не може продавати, передавати чи відчужувати цей об'єкт, платіж за договором вважається роялті. Якщо ж за договором до замовника переходить увесь комплекс майнових прав, зокрема й право розпоряджатися результатом розробки, то називати платежі за договором роялті немає жодних підстав. Тому для підприємства бажано одержати всі правомочності щодо сайта.

Таким чином, витрати на створення веб-сайта може бути визнано нематеріальним активом лише за умови, що замовник отримав право розпоряджатися сайтом. Однак це лише один з обов'язкових критеріїв визнання веб-сайта нематеріальним активом.

Щоб сайт вважався нематеріальним активом, мають виконуватися ще дві умови, установолені в п. 6 П(С)БО 8:

як очікується, він даватиме економічні вигоди в майбутньому;

вартість сайта можна достовірно визначити.

Довести можливість веб-сайта давати доходи не завжди просто. А П(С)БО 8 додаткових тлумачень стосовно цього не наводить. Тому звернімося до роз'яснень Комітету з трактувань міжнародної фінансової звітності ПКТ-32  "Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті". Адже національний стандарт має визначати принципи та методи ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності, які не суперечать міжнародним стандартам (ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 16.07.99 р. № 996-XIV).

Пункт 8 ПКТ-32 зазначає: інтернет-сторінка визнається нематеріальним активом лише тоді, коли, крім дотримання загальних вимог щодо визнання та первісної оцінки нематеріального активу, суб'єкт господарювання може продемонструвати, як саме сторінка генеруватиме доходи. Якщо веб-сайт, наприклад, дає змогу розміщувати замовлення (інтернет-магазин), формувати рахунки на оплату, здійснювати оплату товарів, послуг електронними грошима, то права на нього цілком можна визнати нематеріальним активом. У разі ж якщо така демонстрація неможлива і сайт створено з метою розміщення інформації про підприємство, фото, прайсів, контактної інформації, то про визнання нематеріального активу краще забути. Це пояснюється тим, що така мета створення сайта вписується в поняття "реклама", наведене в ст. 1 Закону України "Про рекламу" від 03.07.96 р. № 270/96-ВР. А згідно з п. 9 П(С)БО 8 витрати на рекламу не визнаються нематеріальними активами, тому їх зараховують до складу витрат звітного періоду.

Отже, витрати на розроблення веб-сайта можна визнати нематеріальним активом, якщо:

по-перше, замовнику серед іншого передано право розпоряджатися сайтом;

по-друге, дотримано загальних вимог щодо визнання та первісної оцінки нематеріального активу;

по-третє, можна довести здатність веб-сайта генерувати дохід.

Тепер з'ясуймо, за якою вартістю такий нематактив оприбуткувати.

Як відомо, придбані нематеріальні активи зараховують на баланс за первісною вартістю, яка складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не відшкодовуються, та інших витрат, пов'язаних із його придбанням і доведенням до стану, придатного для використання (п. п. 10, 11 П(С)БО 8). Розгляньмо, що ж це за витрати.

Плата розробнику за створення сайта. Тут усе зрозуміло. Оскільки ми розглядаємо випадок, за яким сайт створює стороння організація на замовлення підприємства, оплачена вартість таких послуг є однією зі складових, які формують первісну вартість нематактиву. Крім того, якщо підприємство не є платником ПДВ, суму ПДВ (яка не відшкодовується) також потрібно включити до первісної вартості.

Реєстрація доменного імені. Часто  витрати на первинну реєстрацію доменного імені бере на себе організація - розробник сайта, а суму витрат на таку реєстрацію закладає в ціну наданих послуг із розроблення сайта. За цих обставин вартість первинної оплати за домен апріорі потрапляє до первісної вартості нематактиву.

Зазвичай доменне ім'я придбавають на рік, а потім щороку його треба повторно оплачувати (продовжувати). На наше переконання, такі витрати слід списувати рівномірно через рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів". За рахунок цього витрати, здійснені у звітному періоді, рівномірно відносяться на витрати в майбутніх звітних періодах.

Хостинг. Послуги з хостингу – це збутові витрати звітного періоду. Такі витрати, як і витрати на продовження реєстрації доменного імені, також слід списувати рівномірно через рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів".

Таблиця

Облік витрат на створення веб-сайта

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Сплачено аванс розробнику веб-сайта

371

311

2

Відображено податковий кредит із ПДВ у сумі авансу

641

644

3

Витрати на створення сайта включено до складу капітальних інвестицій (на підставі акта приймання-передачі веб-сайта)

154

631

4

Відображено суму ПДВ

644

5

Відображено взаємозарахування заборгованостей

631

371

6

Оплачено послуги з первинної реєстрації доменного імені

371

311

7

Відображено податковий кредит із ПДВ у сумі оплати реєстраційних послуг

641

644

8

Вартість реєстрації доменного імені включено до первісної вартості сайта

154

685

9

Відображено суму ПДВ

644

10

Оплачено хостинг

371

311

11

Відображено податковий кредит із ПДВ у сумі оплати хостингу

641

644

12

Відображено витрати майбутніх періодів

39

371

13

Списано на витрати періоду вартість хостингу, що припадає на поточний місяць

93

39

14

Відображено суму ПДВ

644

15

Веб-сайт уведено в експлуатацію

125

154Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно