Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.Донарахування індексації за минулі періоди і застосування правила мінімальної заробітної плати<br>Запитання-відповіді від 08.09.2017

Донарахування індексації за минулі періоди і застосування правила мінімальної заробітної плати

1. Сума донарахування індексації відноситься до фонду оплати праці поточного місяця. Це підтверджує і пп. 1.6.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5, яким визначено: якщо нарахування здійснюються за попередній період, зокрема, у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, в якому були здійснені нарахування.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб податком на доходи фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Підпунктом 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 ПКУ встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).

Якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, та в інших випадках їх оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування (абз. третій пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ).

Дохід, отриманий платником податку у вигляді індексації заробітної плати не підпадає під дію пп. 169.4.2 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, тому оподаткування доходу проводиться у відповідному податковому періоді, в якому відбувається таке нарахування (виплата).

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ).

Разом з тим, згідно з пп. «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані, зокрема, подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.

Відповідно до Довідника ознак доходів, наведеного у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, доходи у вигляді заробітної плати, включаючи індексацію, нараховані (виплачені) платнику податку, зазначаються в податковому розрахунку за формою № 1ДФ за ознакою доходу «101».

Враховуючи викладене, суми індексації заробітної плати, зокрема за попередні періоди, відображаються в податковому розрахунку за ф. 1ДФ у тому кварталі, в якому проводиться таке нарахування (виплата) (що підтвердили податківці у роз'ясненні з розділу 103.25 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

Не слід забувати й про військовий збір – сума індексації оподатковується військовим збором за ставкою 1,5 % у складі заробітної плати того місяця, в якому проводилося донарахування. Варто зазначити, що у разі донарахування сум індексації за періоди до серпня 2014 року (місяць запровадження військового збору), збір також стягується на загальних підставах.

Для цілей ЄСВ донарахована заробітна плата включається до зарплати того місяця, в якому були здійснені донарахування. При цьому застосовується розмір внеску, який діяв на день нарахування виплат. Тобто якщо у липні 2017 року донараховується індексація звичайному працівнику за минулий період, то ЄСВ нараховується за ставкою 22 %. Утримання ЄСВ не проводиться.

У звіті з ЄСВ за формою № Д4 індексація відображається в загальній сумі заробітної плати працівника, нарахованої за звітний місяць (п. 9 розд. IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 11.04.2016 р. № 441). Це також підтвердили податківці у роз'ясненні з розділу 301.04.01 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

2. Згідно ст. 31 Закону України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці» (далі – Закон № 108/95-ВР) розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

У відповідності до ст. 3 Закону № 108/95-ВР мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Індексація заробітної плати здійснюється на підставі Закону України від 03 липня 1991 року № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 (далі – Порядок).

Об'єктом індексації грошових доходів населення є оплата праці (грошове забезпечення) як грошовий дохід громадян, одержаний ними в гривнях на території України і який не має разового характеру (частина 1 ст. 2 Закону № 1282, п. 2 Порядку).

Суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати, входять до фонду додаткової зарплати (пп. 2.2.7 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5, далі – Інструкція № 5). Відповідно до пп. 1.6.2 Інструкції № 5 якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв'язку з виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому проводиться виправлення помилки – донарахування індексації.

Отже враховуючи вище наведені норми, індексація заробітної плати за минулі періоди буде враховуватися в місяці такого донарахування, але поза мінімальною заробітною платою, оскільки нарахована не за відпрацьований час, а у зв'язку із виправленням помилок минулих періодів. А от суму поточної індексації можливо використовувати для доплати заробітної плати працівників до рівня мінімальної.

3. У відповідності до редакції п. 102 Порядку № 1078 з грудня 2015 року для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість та у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці у разі продовження такими працівниками роботи, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник.

Отже, як бачимо з грудня 2015 року індексація доходів громадян залежить від посади, тобто базовий місяць може бути або місяць підвищення посадового окладу, за посадою, яку займає працівник або місяць введення посади у штатний розпис. Тому, у вигляді чого це буде (реорганізація, злиття або припинення) Вам вирішувати на власний розсуд. Але в будь якому разі навіть при переведенні необхідно зробити повний розрахунок з працівниками (в тому числі з індексації).

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно