Лицензионная АВК-5 ред. 3.2.2. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.На яку дату виникають зобов'язання з ПДВ у разі постачання товару на умовах СPT.Порт? На яку дату визначати дохід за даною операцією?<br>Запитання-відповіді від 05.09.2017

? Продавець постачає товар на умовах CPT.Порт. Датою постачання товару вважається дата, зазначена в ТТН у пункті призначення. Право власності на товар переходить від Продавця до Покупця у момент передання товару експедитору Покупця в місці призначення та повної оплати товару. Митну декларацію ЕК/10/РР складено 30.06.2017 на 525 т. Повідомлення про перетин кордону - 02.07.2017 на 320 т та 07.07.2017 на 200 т. Митну декларацію ЕК/10/ДР складено 10.07.2017 на 520 т. Оплату за товар здійснено: 30.06.2017 – за 80 % товару та 17.07.2017 – за 20 % товару. На яку дату виникають зобов'язання з ПДВ? На яку дату визначати дохід за цією операцією?

Умови постачання CPT Інкотермс 2010 – "Carriage Paid To" ("Фрахт/перевезення оплачені до" зазначення назви місця призначення) означають, що продавець передасть товар, випущений в митному режимі експорту, у названому покупцем перевізнику місці призначення. Покупець бере на себе всі ризики втрати або пошкодження товару, як і інші витрати після передання товару продавцем перевізнику, а не коли товар досягне місця призначення.

Базис постачання CPT Інкотермс 2010 покладає на продавця обов'язок щодо виконання експортних митних процедур для вивезення товару, однак продавець не зобов'язаний виконувати митні формальності для ввезення товару, сплачувати імпортні мита або виконувати інші імпортні митні процедури під час ввезення.

Вивезення товарів у митному режимі експорту є об'єктом оподаткування ПДВ відповідно до пп. "в" п. 185.1 ПКУ. Згідно з пп. 195.1.1 ПКУ товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному МКУ, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог МКУ.

За загальним правилом, згідно з п. 187.1 ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: дата зарахування коштів або дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства.

Проте в разі проведення ЗЕД-операцій загальне правило необхідно застосовувати з урахуванням п. 187.11 ПКУ, згідно з яким попередня (авансова) оплата вартості товарів, що експортуються, не змінює значення сум податку, які відносяться до податкових зобов'язань такого експортера – платника ПДВ.

Відповідно до п. 30 постанови КМУ від 21.05.2012 р. № 450 "Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій" (далі – Постанова № 450) вивезення товарів за межі митної території України в митному режимі експорту підтверджується: митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, чи додатковою декларацією, а також повідомленням про фактичне вивезення товарів за межі митної території України.

Таке повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України містить відомості про кількість та номери у митній декларації товарів, вивезених за межі митної території України, дату їх фактичного вивезення, а в разі митного оформлення товарів за електронною митною декларацією – також відомості про номер митної декларації.

Процедуру отримання такого повідомлення описано у п. п. 31 та 32 Постанови № 450, залежно від того, яку форму має ВМД: електронну чи паперову.

Виходячи з наведеного, саме з повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України ми отримаємо дату фактичного вивезення товарів за межі митної території України.

Тож дата нарахування податкових зобов'язань має збігатися з датою вивезення товарів за межі митної території України, зазначеною митниками у повідомленні.

Саме на дату перетинання митного кордону слід виписати податкову накладну за експортною операцією.

Дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) слід визнати, якщо (згідно з п. 8 П(С)БО 15):

- покупцю передано всі ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію;

- продавець не здійснює управління та контроль за реалізованою продукцією;

- сума доходу може бути достовірно визначена;

- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Причому нерідко останні дві умови виконуються вже в момент підписання договору, а от виконання перших двох саме і свідчить про необхідність нарахування доходу. Тому дохід за експортною операцією слід визнати на дату останньої з подій: передання ризиків і втрати контролю.

Враховуючи умови постачання CPT.Порт, дохід продавець має визнати в момент передання товару перевізнику в порту. Підтвердженням факту передання товару перевізником продавця, що здійснював доставку товару в порт, наступному перевізнику, якого вказав покупець, буде ТТН, за якою товар переміщувався зі складу продавця до порту. Така ТТН, крім іншого, має містити відомості про пункт навантаження, пункт розвантаження, особу, яка прийняла товар, та дату такого прийняття.

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно