Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Планується закупівля подарункових карт для видачі учасникам акції. Як здійснити операцію з купівлі, оприбуткування та видачі подарункових карт контрагентам?<br>Запитання-відповіді від 04.01.2018

Планується закупівля подарункових карт для видачі учасникам акції. Як здійснити операцію з купівлі, оприбуткування та видачі подарункових карт контрагентам?

Визначення правової природи подарункового сертифіката (карти), на жаль, не містить жоден законодавчий акт. Фахівці фіскальної служби зазначають, що суть застосування сертифікатів полягає в тому, що покупець має змогу придбати в емітента сертифікат, який згідно з умовами їх випуску можна обміняти протягом певного часу на товари, вартість яких відповідає номіналу сертифіката. Умови випуску та обігу таких сертифікатів емітент повинен зазначити в інформації, яка повинна бути доступною та публічною. Зазначена консультація діяла до 21.10.2012, але під час визначення правової природи подарункового сертифіката може використовуватися й на сьогодні.

Відповідно до п. п. 5 та 9 П(С)БО 16 "Запаси", затвердженого наказом МФУ від 20.10.99 № 246,  запаси визнають активом, якщо є ймовірність того, що підприємство/установа отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначено. Первісною вартістю запасів, що придбано за плату, є собівартість запасів, яка складається з суми, що сплачується за договором постачальнику, за вирахуванням непрямих податків.

Відповідно до п. 185.1 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) об'єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташовано на митній території України. Товари - матеріальні та нематеріальні активи, зокрема земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовують у будь-яких операціях, крім операцій із їх випуску (емісії) та погашення (п. 14.1.244 ПКУ). Своєю чергою, під постачанням товарів розуміють будь-яке передання права на розпоряджання товарами як власник, зокрема продаж, обмін чи дарування такого товару (п. 14.1.191 ПКУ). Отже, постачання подарункових сертифікатів є постачанням товарів та об'єктом оподаткування ПДВ.

Подальше передання подарункових сертифікатів своїм контрагентам (безкоштовне) є також об'єктом оподаткування ПДВ як операція з безоплатного передання товарів (п. 185.1 ПКУ). Таку позицію неодноразово висловлювали фахівці фіскальної служби, зокрема в роз'ясненні з розділу 101.04 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ.

Щодо оподаткування податком на прибуток зазначеної операції:

Об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, визначений за правилами бухгалтерського обліку (пп. 134.1.1 ПКУ) з відповідними коригуваннями на різниці, визначені ПКУ для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначено за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 млн грн. Для платників податку з річним доходом менше за 20 млн грн об'єкт оподаткування визначають за даними бухгалтерського обліку без будь-яких коригувань.

Відповідно до П(С)БО 16 та П(С)БО 15 "Дохід" операція з придбання та безкоштовного передання подарункових сертифікатів у бухгалтерському обліку вплине на величину витрат, та не змінить склад доходів, бо операцію з безкоштовного передання товарів не визнають у складі доходу. У податковому обліку операцію відображають так, як і в бухгалтерському, але якщо товари безкоштовно передають неприбутковій організації то платник податку, який здійснює коригування, має право віднести у витрати вартість таких товарів у розмірі, який не перевищує 4 % прибутку минулого року (пп. 140.5.9 ПКУ), або зовсім не зараховувати до витрат, якщо товари передають неплатникам податку на прибуток (пп. 140.5.10 ПКУ).

Бухгалтерські проведення з придбання та безкоштовного передання подарункових сертифікатів будуть такими:

Зміст операції

Дт. рах.

Кт. рах.

Оприбутковано подарункові сертифікати

209

631

Відображено податковий кредит, за умови реєстрації податкової накладної

641

631

Проведено розрахунки з емітентом сертифікатів

631

311

Передано контрагенту подарункові сертифікати

93

209

Нараховано податкові зобов'язання

93

641Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно