Лицензионная АВК-5 ред. 3.2.2. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Оподаткування операцій із оренди нерухомого майна для резидента-орендодавця та для нерезидента-орендаря з огляду на те, що вони є юридичними особами<br>Запитання-відповіді від 03.10.2017 <BR>

Оподаткування операцій із оренди нерухомого майна для резидента-орендодавця та для нерезидента-орендаря, з огляду на те, що вони є юридичними особами.

Оподаткування операцій із оренди нерухомого майна податком на прибуток підприємств та податком на додану вартість регламентовано розд. III та розд. V Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

Так, відповідно до п. 134.1.1 ПКУ об'єктом оподаткування податком є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності регулюють норми П(С)БО 14 "Оренда", затвердженого наказом МФУ № 181 від 28.07.2000 р.

Вартість і нарахування амортизації об'єкта операційної оренди відображає орендодавець на рахунках бухгалтерського обліку класу 1 "Необоротні активи" (п. 16 П(С)БО 14).

Відповідно до п. 17 П(С)БО 14 дохід від операційної оренди (крім доходу від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості) визнається іншим операційним доходом відповідного звітного періоду на прямолінійній основі протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов'язаних із використанням об'єкта операційної оренди. Оскільки активи, які є об'єктом угоди про операційну оренду, обліковуються на балансі орендодавця та є джерелом доходів від господарської діяльності як орендна плата, амортизація таких основних засобів нараховується в обліку орендодавця з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138, п. 138.3 ПКУ.

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу (ст. 185.1 "б" ПКУ). Місцем постачання послуг із нерухомим майном є фактичне місцезнаходження нерухомого майна. Отже, у разі надання в оренду нерухомого майна, яке розташоване на території України, в орендодавця (за умови, що він є платником ПДВ) виникає обов'язок із нарахування податкових зобов'язань за ставкою 20 % за першою з подій: або отримання авансової оплати, або підписання документа, який підтверджує надання послуг, відповідно до п. 187.1 ПКУ.

У орендаря, зокрема, якщо він є нерезидентом, не виникає обов'язку сплачувати будь-які податки під час здійснення операцій із оренди нерухомого майна.

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно