Лицензионная АВК-5 ред. 3.2.2. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


У підприємства договір позики з компанією-нерезидентом. Планується зміна кредитора на кіпрську компанію, у якій засновник той самий, що й у підприємства. Чи будуть відсотки за договором включатися до витрат? Чи потрапляє цей договір під контроль ТЦО?<br>Запитання-відповіді від 03.10.2017 <BR>

У підприємства договір позики з компанією-нерезидентом. Планується зміна кредитора на кіпрську компанію, у якій засновник той самий, що й у підприємства. Чи будуть відсотки за договором включатися до витрат? Чи потрапляє цей договір під контроль ТЦО?

Порядок оподаткування процентів за борговими зобов'язаннями регламентовано п. п. 140.1 - 140.3 Податкового кодексу України (далі - ПКУ). Так, для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж у 3, 5 рази, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, у якому здійснюється нарахування таких процентів (п. 140.2 ПКУ).

Відповідно до пп. "а" пп. 14.1.159 ПКУ юридичні особи є пов'язаними, зокрема, якщо сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більш ніж у 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що провадять лише лізингову діяльність, - більш ніж у 10 разів). При цьому сума таких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги та власного капіталу визначається як середнє арифметичне значення (на початок і кінець звітного періоду). Тож будь-яка юридична особа, яка надасть позику в зазначених розмірах, буде пов'язаною особою стосовно позичальника.

Отже, якщо сума позики, отримана підприємством від компанії-нерезидента, не відповідає вищенаведеним критеріям, то відсотки за користування позикою в повному обсязі враховуються у складі витрат підприємства. Подальша заміна кредитора-позикодавця на іншого кредитора, який пов'язаний із підприємством за іншими ознаками, не вплине на податковий облік, бо сума позики все одно не відповідатиме критеріям коригувань.

Щодо контрольованості операцій у разі заміни кредитора-позичальника

Відповідно до пп. "в" пп. 39.2.1.1 ПКУ контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків та здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 цього підпункту. Розпорядженням КМУ від 16.09.2015 р. № 977-р затверджено перелік держав, серед яких є Республіка Кіпр. Отже, у разі заміни кредитора на кіпрську компанію операція за суб'єктним складом підпадає під контрольовану. Але, крім вимог щодо суб'єктного складу операцій, ст. 39 ПКУ містить ще й вартісні критерії. А саме господарські операції, передбачені пп. 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ПКУ, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

- річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік (у 2016 році така сума становила 50 мільйонів гривень);

- обсяг таких господарських операцій платника податків із кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік (у 2016 році така сума становила 5 мільйонів гривень) (пп. 39.2.1.7 ПКУ). 

Якщо будь-яка з наведених умов не виконується (наприклад, обсяг відсотків, нарахованих за користування позикою, менший ніж 5 мільйонів гривень), то операція не є контрольованою.

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно