Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Про зміни до програмного комплексу<br>Національний банк<br>Лист від 03.01.2018 № 31-0007/183

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 03.01.2018 р. N 31-0007/183

Департамент статистики та звітності

Банкам України


Про зміни до програмного комплексу

Національний банк України у зв'язку зі змінами до Правил N 1291, унесеними Постановою N 1342, надсилає для врахування в роботі зміни до програмного комплексу щодо складання Форми N 6133, інформацію для забезпечення встановлення перевірки даних окремих форм статистичної звітності, а також уточнюючі зміни до програмного комплексу розрахунку економічних нормативів.

____________
1 Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 01.03.2016 N 129 (зі змінами)

2 Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України" від 20.12.2017 N 134

3 Форма статистичної звітності N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та пов'язаними з банком особами"

Додатки:

1. Зміни до програмного комплексу щодо складання Форми N 613 (файл dodl.rtf.).

2. Перевірка відповідності ідентифікаційних даних, що відображаються у Формах N 6104, N 613, N 6145, N 6256, N 6707, вимогам Правил N 129 (файл dod2.rtf.).

____________
4 Форма статистичної звітності N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку"

5 Форма статистичної звітності N 614 "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку"

6 Форма статистичної звітності N 625 "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку"

7 Форма статистичної звітності N 670 "Звіт про двадцять найбільших учасників банку"

3. Уточнюючі зміни до програмного комплексу розрахунку економічних нормативів (файл dod3.rtf).

Директор Департаменту
статистики та звітності

Ю. О. Половньов

Додаток 1


Зміни до програмного комплексу щодо складання Форми N 613 зі звітної дати за станом на 01.01.2018

1. Для заповнення колонки 4 частини I Форми N 613 у програмному комплексі забезпечити технічну можливість подання банками даних за параметром K021.

2. Для заповнення колонки 5 частини I Форми N 613 у програмному комплексі забезпечити технічну можливість відображення банками коду щодо належності контрагента до компанії спеціального призначення (SPE), з такими значеннями:

"A" - контрагент відповідає визначенню компанії спеціального призначення (SPE) відповідно до Положення N 3511;

____________
1 Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.06.2016 N 351 (зі змінами).

"B" - контрагент не відповідає визначенню компанії спеціального призначення (SPE) відповідно до Положення N 351.

Для контрагента - фізичної особи та пов'язаної з банком особи в колонці 5 зазначається нуль.

3. Для заповнення колонки 19 частини I Форми N 613 у програмному комплексі внести змінити до редакції назв кодів, а саме:

код "4" - реструктуризована заборгованість без визнання нового активу в бухгалтерському обліку;

код "5" - реструктуризована заборгованість з визнанням нового активу в бухгалтерському обліку;

код "6" - заборгованість за операцією заміни активу.

4. Для заповнення колонки 20 частини I Форми N 613 встановити діапазон значень коефіцієнта CCF в межах від 0 до 1 (не більше двох цифр після коми).

5. Врахувати, що у колонках 21, 232 частини I Форми N 613 відображаються суми, які обліковуються за такими балансовими/позабалансовими рахунками, а саме:

____________
2 Колонка 21 "Сума прийнятного забезпечення, що береться до розрахунку кредитного ризику", Колонка 23 "Сума забезпечення, на яке зменшується кредитний ризик під час розрахунку нормативів кредитного ризику".

у колонці 21 (забезпечення, яке є прийнятним згідно з Положенням N 351) - 1602, 2602, 2622, 9030, 9031, 9036, 9500, 9501, 9503, 9520, 9521, 9523. Крім того, у колонці 21 відображаються активи, передані у фінансовий лізинг (оренду) та включені до розрахунку кредитного ризику відповідно до Положення N 351. За непрацюючим активом сума забезпечення у вигляді майна/майнових прав для заповнення колонки 21 визначається з урахуванням пункту 120 розділу X Положення N 351;

у колонці 23 (забезпечення, яке відповідає критеріям, визначеним пунктами 1.13, 1.14, 1.15 глави 1, пунктами 2.5, 2.6 глави 2 розділу VI Інструкції N 3683) - 1602/R011(4), 2602/R013(1), 2622/R013(1), 9030/R013(1), 9031/R013(1), 9036/R013(1), 9500/R013(1,3), де R013 - аналітична складова параметру R110.

____________
3 Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 (зі змінами).

6. Суми за колонками 21 - 23, 25 частини I Форми N 613 не можуть набувати від'ємних значень.

7. Для заповнення колонки 30 частини I Форми N 613 у програмному комплексі внести зміни до кодів ознак, які відповідно до Положення N 351 свідчать про подію дефолту, а саме:

N з/п

Ознака відповідно до Положення N 351

Код ознаки

1

2

3

...

...

...

4

згідно з підпунктом 2 пункту 164 та підпунктом 3 пункту 165

164216503

5

згідно з підпунктом 2 пункту 164 та підпунктом 4 пункту 165

164216504

6

згідно з підпунктом 2 пункту 164 та підпунктом 5 пункту 165

164216505

7

згідно з підпунктом 2 пункту 164 та підпунктом 6 пункту 165

164216506

8

згідно з підпунктом 2 пункту 164 та підпунктом 7 пункту 165

164216507

9

згідно з підпунктом 2 пункту 164 та підпунктом 8 пункту 165

164216508

10

згідно з підпунктом 2 пункту 164 та підпунктом 9 пункту 165

164216509

...

...

...


8. Для заповнення колонки 36 частини I Форми N 613 встановити діапазон значень коефіцієнта PD в межах від 0 до 1 (не більше чотирьох цифр після коми).

9. Доповнити частину II Форми N 613 розрізами даних щодо:

параметру S083 "Тип розрахунку розміру кредитного ризику";

параметру K140 "Код розміру суб'єкта господарювання".

10. Врахувати, що у рядках 1 - 12 частини II Форми N 613 відображаються суми, які обліковуються за балансовими/позабалансовими рахунками, визначеними пунктом 2 Пояснення4, у такому порядку:

____________
4 Пояснення щодо заповнення форми N 613, визначене Правилами N 129.

Рядок 1 "Основна сума боргу"

1403 А, 1404 А, 1413 А, 1414 А, 1423 А, 1424 А,
1500 А, 1502 А, 1510 А, 1513 А, 1520 А, 1521 А,
1522 А, 1524 А, 1532 А, 1533 А, 1542 А, 1543 А,
1600 А, 1811 А, 1819 А, 2010 А, 2020 А, 2030 А,
2040 А, 2041 А, 2042 А, 2043 А, 2044 А, 2045 А,
2060 А, 2063 А, 2071 А, 2083 А, 2103 А, 2113 А,
2123 А, 2133 А, 2140 А, 2141 А, 2142 А, 2143 А,
2203 А, 2211 А, 2220 А, 2233 А, 2240 А, 2241 А,
2242 А, 2243 А, 2301 А, 2303 А, 2310 А, 2311 А,
2320 А, 2321 А, 2330 А, 2331 А, 2340 А, 2341 А,
2351 А, 2353 А, 2360 А, 2361 А, 2362 А, 2363 А,
2370 А, 2371 А, 2372 А, 2373 А, 2380 А, 2381 А,
2382 А, 2383 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А,
2394 А, 2395 А, 2401 А, 2403 А, 2410 А, 2411 А,
2420 А, 2421 А, 2431 А, 2433 А, 2450 А, 2451 А,
2452 А, 2453 А, 2600 А, 2605 А, 2620 А, 2625 А,
2650 А, 2655 А, 2800 А, 2801 А, 2805 А, 2806 А,
2809 А, 3002 А, 3003 А, 3005 А, 3010 А, 3011 А,
3012 А, 3013 А, 3014 А, 3040 А, 3041 А, 3042 А,
3043 А, 3044 А, 3049 А, 3102 А, 3103 А, 3105 А,
3110 А, 3111 А, 3112 А, 3113 А, 3114 А, 3140 А,
3141 А, 3142 А, 3143 А, 3144 А, 3210 А, 3211 А,
3212 А, 3213 А, 3214 А, 3412 А, 3413 А, 3415 А,
3418 А, 3422 А, 3423 А, 3425 А, 3428 А, 3510 А, 3511 А, 3519 А, 3540 А, 3541 А, 3542 А, 3548 А, 3550 А, 3551 А, 3552 А, 3559 А, 3560 А, 3570 А, 3578 А

Рядок 2 "у т. ч. строк погашення якої згідно з договором минув" (щодо основної суми боргу)

відображається частина основної суми боргу, зазначеної у рядку 1, щодо якої строк погашення згідно з договором минув

Рядок 3 "у т. ч. строк погашення якої згідно з договором минув понад 90 днів" (щодо основної суми боргу)

відображається частина основної суми боргу зазначеної у рядку 2, строк погашення якої згідно з договором минув понад 90 днів.

Рядок 4 "Нараховані доходи"

1408 А, 1418 А, 1428 А, 1508 АП, 1518 АП, 1528 А, 1538 А, 1548 А, 1607 А, 2018 АП, 2028 АП, 2038 АП, 2048 А, 2068 АП, 2078 АП, 2088 АП, 2108 АП, 2118 АП, 2128 АП, 2138 АП, 2148 А, 2208 АП, 2218 АП, 2228 АП, 2238 АП, 2248 А, 2308 А, 2318 А, 2328 А, 2338 А, 2348 А, 2358 А, 2368 А, 2378 А, 2388 А, 2398 А, 2408 А, 2418 А, 2428 А, 2438 А, 2458 А, 2607 А, 2627 А, 2657 А, 3008 А, 3018 А, 3108 А, 3118 А, 3218 А, 3418 А, 3428 А, 3568 А

Рядок 5 "у т. ч. нараховані доходи, неотримані до 30 днів з дати нарахування, строк погашення яких згідно з договором не минув"

відображається частина суми нарахованих доходів, зазначена у рядку 4, що не отримані до 30 днів з дати нарахування та строк погашення яких згідно з договором не минув

Рядок 6 "у т. ч. нараховані доходи строк погашення яких згідно з договором минув понад 90 днів"

відображається частина суми нарахованих доходів, зазначена у рядку 4, строк погашення яких згідно з договором минув понад 90 днів.

Рядок 7 "Неамортизована премія/дисконт"

1406 АП, 1416 АП, 1426 АП, 1516 АП, 1526 АП,
1536 АП, 1538 А, 1546 АП, 2016 АП, 2026 АП,
2036 АП, 2046 АП, 2066 АП, 2076 АП, 2086 АП,
2106 АП, 2116 АП, 2126 АП, 2136 АП, 2146 АП,
2206 АП, 2216 АП, 2226 АП, 2236 АП, 2246 АП,
2306 АП, 2316 АП, 2326 АП, 2336 АП, 2346 АП,
2356 АП, 2366 АП, 2376 АП, 2386 АП, 2396 АП,
2406 АП, 2416 АП, 2426 АП, 2436 АП, 2456 АП,
3016 АП, 3116 АП, 3216 АП, 3566 АП.

Рядок 8 "Переоцінка (дооцінка/уцінка)"

1405 АП, 1415 АП, 1535 АП, 1545 АП, 2307 АП,
2317 АП, 2327 АП, 2337 АП, 2347 АП, 2357 АП,
2367 АП, 2377 АП, 2387 АП, 2397 АП, 2407 АП,
2417 АП, 2427 АП, 2437 АП, 2457 АП, 3007 АП,
3015 АП, 3107 АП, 3115 АП

Рядок 9 "Сума визнаного зменшення корисності активу (резерви)"

1419 КА, 1429 КА, 1509 КА, 1519 КА, 1529 КА,
1549 КА, 1609 КА, 1890 КА, 2019 КА, 2029 КА,
2039 КА, 2049 АП, 2069 КА, 2079 КА, 2089 КА
2109 КА, 2119 КА, 2129 КА, 2139 КА, 2149 АП,
2209 КА, 2219 КА, 2229 КА, 2239 КА, 2249 АП,
2309 АП, 2319 АП, 2329 АП, 2339 АП, 2349 АП,
2359 АП, 2369 АП, 2379 АП, 2409 АП, 2419 АП,
2429 АП, 2439 АП, 2609 КА, 2629 КА, 2659 КА,
2890 КА, 3119 КА, 3219 КА, 3569 КА, 3590 КА,
3599 КА, 3690 П, 3692 П

Рядок 10 "Надані банком фінансові зобов'язання"

9000 А, 9001 А, 9002 А, 9003 А, 9100 А, 9122 А, 9129 А

Рядок 11 "у т. ч., які є ризиковими та безвідкличними" (щодо наданих банком фінансових зобов'язань)

9000 А, 9001 А, 9002 А, 9003 А, 9100 А, 9122 А,
залишок за рахунком 9129 А - в частині зобов'язань з кредитування клієнтів за кредитними лініями, за якими кошти надаються за першою вимогою контрагентів, тобто є безвідкличні та ризикові.

Рядок 12 "Списана заборгованість"

9600 А, 9601 А, 9610 А, 9611 А, 9613 А, 9615 А, 9617 А, 9618 А


11. Щодо рядків 1 - 11 частини II Форми N 613 необхідно враховувати таке:

сума за рядками 1, 2, 3, 10, 11,12 не може набувати від'ємних значень;

сума за рядком 1 не може бути меншою суми, відображеної у рядку 2 або 3;

сума за рядком 9 відображається без знака;

сума за рядком 10 не може бути меншою суми, відображеної у рядку 11.

сума за рядком 9 не може бути більшою суми, розрахованої у такому порядку: (дані рядка 1 + дані рядка 4 + дані рядка 7 + дані рядка 8 + дані рядка 10). Перевірка здійснюється з точністю до 1 грн.

12. Під час визначення ознаки щодо включення сум активних операцій до розрахунку нормативів кредитного ризику з метою складання частини II Форми N 613 необхідно враховувати наступне:

із значенням "1" відображаються суми активних операцій, включених до розрахунку нормативів кредитного ризику відповідно до Інструкції N 3685 станом на перший робочий день місяця, наступного за звітним;

____________
5 Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 (зі змінами).

із значенням "2" - інші суми активних операцій.

Додаток 2


Перевірка відповідності ідентифікаційних даних, що відображаються у Формах N 610, N 613, N 614, N 625 та N 670, вимогам Правил N 1291

____________
1 Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 01.03.2016 N 129 (зі змінами).

1. Щодо ідентифікаційних даних, які відповідно до вимог Правил N 129, відображаються у колонках 3, 4 Форми N 610 (файл 79), колонках 3, 4 Форми N 613 (файл D8), колонках 4, 5, 8, 9 Форми N 614 (файл D9), колонці 4, 5 Форми N 625 (файл E8), у колонках 3, 4 Форми N 670 (файл 48), мають виконуватись наступні контролі даних:

щодо форми N 610 - зі звітної дати за станом на 24.01.2018:

щодо форм N 613, N 614, N 625, N 670 - зі звітної дати за станом на 01.01.2018:

N з/п

Колонка 3 Форми N 610, колонка 3 Форми N 613, колонки 4, 8 Форми N 614, колонка 4 Форми N 625, колонка 3 Форми N 670
(у цих колонках подаються дані за параметром K020 "Ідентифікаційний / реєстраційний код / номер")

Колонка 4 Форми N 610, колонка 4 Форми N 613, колонка 5, 9 Форми N 614, колонка 5 Форми N 625, колонка 4 Форми N 670
(у цих колонках подаються дані за параметром K021 "Коди ознак ідентифікаційного / реєстраційного коду / номеру")

якщо

то

1

Відповідає коду ЄДРПОУ, присвоєному згідно з Положенням N 1182, який доповнений зліва нулями до 10 знаків

1 - щодо юридичних осіб - резидентів (крім банків)

2

Відповідає коду ЄДРПОУ, присвоєному згідно з Положенням N 118, який доповнений зліва нулями до 10 знаків

G - щодо юридичної особи-бюджетної організації

3

Реєстраційний номер має складатись тільки з цифр (не менше 10 знаків)

2 - щодо фізичної особи - резидента

4

Відповідає значенню поля GLB (10 знаків) у довіднику банків України RCUKRU

3 - щодо банків - резидентів

5

Відповідає значенню поля B010 у довіднику банків-нерезидентів RC_BNK, яке доповнене зліва нулями до 10 знаків

4 - щодо банків - нерезидентів


____________
2 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 118 (зі змінами).

2. Щодо кодів країн реєстрації банків, які відповідно до вимог Правил N 129 відображаються у колонці 8 Форми N 613 (у файлі D8), у колонці 10 Форми N 614 (у файлі D9), у колонці 7 Форми N 625 (у файлі E8), зі звітної дати за станом на 01.01.2018 мають виконуватись наступні контролі даних:

N з/п

Колонка 4 Форми N 613, колонка 5, 9 Форми N 614, колонка 5 Форми N 625
(у цих колонках подаються дані за параметром K021 "Коди ознак ідентифікаційного / реєстраційного коду / номеру")

Колонка 3 Форми N 613, колонки 4, 8 Форми N 614, колонка 4 Форми N 625
(у цих колонках подаються дані за параметром K020 "Ідентифікаційний / реєстраційний код / номер")

Колонка 8 Форми N 613, колонка 10 Форми N 614, колонка 7 Форми N 625
(параметр K040 "Код країни")

якщо

то

1

3 - щодо банків - резидентів

Відповідає значенню поля GLB у довіднику банків України RCUKRU (10 знаків)

Відповідає значенню 804

2

4 - щодо банків - нерезидентів

Відповідає значенню поля B010 у довіднику банків нерезидентів RC_BNK, яке доповнене нулями зліва до 10 знаків

Не відповідає значенню 804

Додаток 3


Уточнюючі зміни до алгоритму розрахунку економічних нормативів

Зі звітної дати станом на 01.01.2018 до таблиці додатка 1 Методики N 8031 унести такі уточнюючі зміни:

1) до розрахунку рядка 14 залишок за рахунком 1416 включати зі значенням "5" аналітичної складової R011 параметра R110 та значенням "1" параметра S245;

2) до розрахунку рядка 25 залишок за рахунком 2139 включати зі значенням "2" аналітичної складової R011 параметра R110 та значенням "1" параметра S245;

3) до розрахунку рядка 36 залишок за рахунком 1509 включати зі значенням "2" параметра K180, зі значенням "6" аналітичної складової R011 параметра R110, значенням "1" параметра S181 та значенням "1" параметра S245;

4) до розрахунку рядка 39 залишок за рахунком 1529 включати зі значенням "2" параметра K180, зі значеннями "3, 4, 6" аналітичної складової R011 параметра R110, значенням "1" параметра S181 та значенням "1" параметра S245;

5) до розрахунку рядка 40 залишок за рахунком 1528 включати зі значеннями "1, 2" параметра K180, зі значенням "6" аналітичної складової R011 параметра R110, значенням "2" параметра S181 та значенням "1" параметра S245;

6) залишок за рахунком 1520/K180(1,2)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК) включити до розрахунку рядка 41 та виключити з розрахунку рядка 40;

7) до розрахунку рядка 54 залишок за рахунком 3692 включати без урахування аналітичної складової R013 параметру R110.

____________
1 Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схвалена рішенням Правління Національного банку України від 15.12.2017 N 803-рш.

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно